автоматично

 • 61механічно — 1) Присл. до механічний 5). || Неорганічно. 2) За допомогою, з застосуванням механізмів. 3) Автоматично, згідно з певними правилами …

  Український тлумачний словник

 • 62несамохідний — а, е. Який не може рухатися власним ходом, автоматично …

  Український тлумачний словник

 • 63носій — я/, ч. 1) Те саме, що носильник. || Той, хто взагалі несе що небудь. 2) перен. Той, хто наділений, володіє чим небудь (талантом, ідеями і т. ін.). 3) спец. Поширювач інфекції і т. ін. 4) Про предмет, речовину, що має деяку властивість, містить… …

  Український тлумачний словник

 • 64операція — ї, ж. 1) Хірургічне втручання з лікувальною метою за деяких захворювань або поранень. •• Акуше/рська опера/ція операція на статевих органах жінки, на плідному яйці або плоді. Гінекологі/чна опера/ція операція, яка виконується на статевих органах… …

  Український тлумачний словник

 • 65орган — I орган ч. 1) род. а. Складова частина тваринного або рослинного організму, яка має певну будову і виконує одну або кілька певних функцій. Статеві органи. •• О/ргани чуття/ чутливі органи людини та тварини, які сприймають та аналізують… …

  Український тлумачний словник

 • 66органчик — а, ч. Невеликий заводний музичний інструмент, що діє автоматично …

  Український тлумачний словник

 • 67парашут — а, ч. 1) Пристрій у вигляді великого купола, що розкривається у повітрі для стрибка людини з літального апарата, для спуску з нього вантажу або взагалі для гальмування. Запасний парашут. Десантний парашут. •• Гальмівни/й парашу/т парашут, за… …

  Український тлумачний словник

 • 68паророзподільник — а, ч. Механізм, що автоматично розподіляє пару в циліндрах парового двигуна …

  Український тлумачний словник

 • 69піанола — и, ж. Апарат для автоматичної гри на фортепіано, який діє пневматично …

  Український тлумачний словник

 • 70принцип — у, ч. 1) Основне вихідне положення якої небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму і т. ін. || Основний закон якої небудь точної науки. •• У при/нципі в основному, в загальному. 2) Особливість, покладена в основу створення або… …

  Український тлумачний словник